skok na hlavní menu | menu sekce Aktuality


Úvod › Aktuality › Odevzdali jsme přihlášku do sítě kreativních měst literatury UNESCO

Aktuality

foto

Další články

Čtení dětem 2021

Městská knihovna v Praze a Moravská zemská knihovna společně loni…

Číst dál » | 29.4.2021

Praha vydala e-knihu další Expedice poezie ke Světovému dni knihy

Partnerství Prahy s německým Heidelbergem dalo vzniknout zajímavému…

Číst dál » | 22.4.2021

Svět knihy 2021

Konání letošního pražského Světa knihy se posune. Mezinárodní knižní…

Číst dál » | 22.4.2021

Cena Jiřího Ortena 2021 vyhlásila nominace

Na Cenu Jiřího Ortena 2021 byla nominována básnická sbírka Betonová…

Číst dál » | 21.4.2021

Odevzdali jsme přihlášku do sítě kreativních měst literatury UNESCO

Přesně v poledne 20. března skončil termín pro podání přihlášek světových měst do sítě kreativních měst literatury UNESCO. Svoji přihlášku odeslala nejenom Praha, ale také více než deset dalších měst.

Nová pravidla pro podání přihlášek

Od října loňského roku platí nová pravidla a podmínky pro přijímání nových členů do sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Mezi ty nejvýznamnější změny patří rozhodně zavedení přesného harmonogramu pro podávání a posuzování přihlášek a zveřejňování výsledků hodnocení. Od letošního roku jsou stanoveny termíny pro podání (20. březen), pro možné doplnění informací (do 20. dubna), pro proces posuzování a hodnocení přihlášek (do října) a pro zveřejnění výsledků hodnocení a přijímání nových členů (listopad). Byl nahrazen předchozí zcela volný systém, kdy neexistovaly žádné termíny pro podání a ovšem také žádné lhůty pro posuzování, některá města tak čekala na posouzení svých přihlášek několik měsíců, jiná i několik let.

Další podstatnou změnou je také daleko přesnější podoba formuláře pro podání přihlášek. Původní podmínky, kdy byla zvěřejněna pouze stručná osnova a maximální počet stránek, byly nahrazeny webovým formulářem s přesně stanovenými kapitolami a jejich rozsahem. Nově se tedy nepodává přihláška v tištěné podobě, v několika exemplářích v angličtině a francouzštině. Odesílá se pouze elektronický formulář v angličtině.

Novou podmínkou je také nutnost nechat text přihlášky posoudit ostatními městy sítě kreativních měst a případně tak získat i jejich doporučení pro přijetí do sítě kreativních měst. Stejně tak je nezbytné obdobnou podporu získat i od dalších partnerů projektu – primátora města, národní komise pro UNESCO a národních profesních organizací.

Přihláška Prahy

Výchozím materiálem pro přípravu přihlášky podle nových pravidel se samozřejmě stala naše přihláška z roku 2013, kterou bylo nezbytné zkrátit na nově požadovaný rozsah a aktualizovat. Výhodou byla skutečnost, že i nový formulář se držel původní struktury a obsahu přihlášky. Jednalo se tedy opravdu především o zkrácení textu na požadovaný rozsah, tedy přibližně o 2/3, z původních téměř 100 stránek na současných přibližně 30. Některé údaje samozřejmě byly aktualizovány, některé nové doplněny.

Text přihlášky byl počátkem února předám ke schválení Radě hl. města Prahy, která jej v této podobě schválila svým usnesením dne 18.3.2014.

Průběžně také probíhala jednání s partnerskými městy sítě kreativních měst literatury o jejich možné podpoře naší kandidatury. Města posuzovala nejenom anglickou verzi naší přihlášky, ale samozřejmě i naše dosavadní aktivity a ochotu podílet se na společných projektech v budoucnosti.

Všech sedm měst sítě kreativních měst literatury: Edinburgh, Iowa City, Norwich, Krakow, Dublin, Reykjavík a Melbourne, naši kandidaturu velmi ochotně a vřele podpořilo.

Naše přihláška byla se všemi nezbytnými přílohami včas odevzdána. To, jak bude hodnocena a zda se Praha stane dalším členem sítě kreativních měst literatury UNESCO se dozvíme v listopadu.

Další informace o procesu posuzování, text formuláře pro podání přihlášky i aktualní informace na webových stránkách UNESCO Creative Cities Network

Za návštěvu jistě stojí i webové stránky jednotlivých měst sítě:

Edinburgh

Melbourne

Iowa City

Dublin

Reykjavik

Norwich

Krakow

česky | English