skok na hlavní menu | menu sekce Aktuality


Úvod › Aktuality › Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚČL AV ČR

Aktuality

Další články

Čtení dětem 2021

Městská knihovna v Praze a Moravská zemská knihovna společně loni…

Číst dál » | 29.4.2021

Praha vydala e-knihu další Expedice poezie ke Světovému dni knihy

Partnerství Prahy s německým Heidelbergem dalo vzniknout zajímavému…

Číst dál » | 22.4.2021

Svět knihy 2021

Konání letošního pražského Světa knihy se posune. Mezinárodní knižní…

Číst dál » | 22.4.2021

Cena Jiřího Ortena 2021 vyhlásila nominace

Na Cenu Jiřího Ortena 2021 byla nominována básnická sbírka Betonová…

Číst dál » | 21.4.2021

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚČL AV ČR

Rada Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště. Přihlášky lze zasílat do 6. 5. 2015.

Požadavky: – vysokoškolské vzdělání humanitního nebo společenskovědního zaměření, – dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti (tj. některé z hodností: CSc., Ph.D. či ekvivalentní, doc., prof.), – praxe v oboru, – zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce, – morální bezúhonnost, – splnění podmínek pro výkon funkce uvedených v § 17 odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb.

Přihlášky obsahující: – strukturovaný životopis, – odbornou bibliografii, – kopii dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, – nástin koncepce pracoviště v rozsahu 5 stran.

doručte nejpozději do:

6. 5. 2015, 12:00 hodin písemně na adresu: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. Obálku zřetelně označte nápisem „VŘ“.*

česky | English