Úvod › Události › Kniha prostor pro grafiku

Události

Kniha prostor pro grafiku

20.5.2017 | sobota | 10:00
SČUG HOLLAR , SMETANOVO NÁBŘEŽÍ 6

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci.

Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, konkrétně takovému, ve kterém jsou využity buď tradiční nebo moderní grafické technologie a individuální tvůrčí přístup každého autora. Vystaveny budou autorské knihy, bibliofilie a volné grafické listy sedmi předních současných českých grafiků Františka Hodonského, Květy Pacovské, Miloslava Polcara, Lenky Vilhelmové, Mikoláše Axmanna, Petra Nikla a Šimona Brejchy, kteří jsou členy SČUG Hollar, a jejichž tvorba je zároveň zastoupená v uměleckých sbírkách Památníku národního písemnictví. Zpestření výstavy tvoří výsledky ankety, které se zúčastnili všichni uvedení grafici. Jejich autentické odpovědi obsahují zajímavé postřehy k danému tématu.

Výstava bude uspořádána v rámci projektu „ROK GRAFIKY“, který vyhlásil SČUG HOLLAR k příležitosti stoletého výročí svého založení.
česky | English