Úvod › Události › Výstava Zkušenost exilu v letohrádku Hvězda

Události

Výstava Zkušenost exilu v letohrádku Hvězda

13.10.2017 | pátek | 10:00
letohrádek Hvězda

Do 29. října 2017 se v letohrádku Hvězda stále koná výstava ZKUŠENOST EXILU / OSUDY EXULANTŮ Z BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU, jejímž pořadatelem je Památník národního písemnictví ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem.

Výstava se dotýká v současné době velmi aktuálního tématu migrace a exilu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci. Československo tehdy poskytlo těmto lidem i v mezinárodním měřítku výjimečnou podporu, která umožnila příslušníkům exilu důstojnou existenci, studium či navázání na dosavadní profesní kariéru. Především Praha se stala významným centrem kulturního a vědeckého života ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Kromě známých osobností – jako jsou básnířka Marina Cvetajevová či malíř Grigorij Musatov – bude mít návštěvník výstavy seznámit se s osudy a díly méně známých, ale velmi zajímavých postav emigrace, například originálního malíře Ivana Kulce, výtvarníka Sergeje Maka, s životními příběhy techniků a přírodovědců, kteří zanechali výraznou stopu ve vývoji československého zbrojního průmyslu, stavitelství, chemického průmyslu a mnoha dalších technických a vědních oborech. Zastoupeni jsou také představitelé společenských věd a v neposlední řadě také divadelní a filmoví umělci.

Pro více informací navštivte: http://www.pa­matniknarodni­hopisemnictvi­.cz/…kosloven­sku/
česky | English