Úvod › Události › Průvodce pražskou archeologií

Události

Průvodce pražskou archeologií

7.12.2018 | pátek | 17:00
Ústřední knihovna , MALÝ SÁL

Představení knihy

PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE SE PŘEDSTAVUJE

Kniha Průvodce pražskou archeologií a vybraná témata z Prahy raného středověku Doklady zaniklé minulosti středověké, ale i novověké Prahy odkrývají archeologové průběžně po mnohá desetiletí zejména v jejím historickém jádru. Nejde jen o pozůstatky monumentálních fortifikačních staveb raného a vrcholného středověku či románské kostely a domy, ale také pozůstatky běžného života, řemesel nebo vybavení domácností dávných Pražanů, jejich pohřebiště a hřbitovy. V první ze série přednášek, vycházejících z nedávno znovu vydaného Průvodce pražskou archeologií, určeného nejširší veřejnosti, vás seznámíme s některými z významných objevů posledních desetiletí. Archeologie zcela pozměnila pohled na topografii a nejstarší raně středověké opevnění Pražského hradu a jeho podhradí a přinesla i mnoho nových poznatků o pohřbívání v historickém jádru Prahy. Představíme některé veřejnosti nepříliš známé objevy z prostoru Hradčan a zavítáme i do období raného středověku na druhém pražském hradě Vyšehradě.

Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. a Národním památkovým ústavem

Přednáší PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
česky | English