Úvod › Události › Cesta karolinského evangeliáře Cim 2 do Prahy

Události

Cesta karolinského evangeliáře Cim 2 do Prahy

5.2.2019 | úterý | 17:00
Praha, Na Florenci 3 , zasedací sál ÚČL AV ČR

Staročeský dýchánek

V knihovně pražské metropolitní kapituly je pod signaturou Cim 2 chován jedinečný pozdněkarolinský evangeliář. Tento skvostně zdobený rukopis vznikl v severní Francii a zřejmě byl určen pro saský klášter Corvey. Jak a kdy se však odtud dostal do Prahy? Můžeme nalézt jednoznačnou odpověď? Co o svých osudech prozrazuje samotný kodex?

Kulinárně společenské setkání nad vědeckým tématem se koná v rámci Staročeského dýchánku ÚČL AV ČR v.v.i.

Více informací naleznete na: www.ucl.cas.cz
česky | English