Úvod › Události › Kronika mojí velké války

Události

Kronika mojí velké války

20.3.2019 | středa | 18:00
Městská knihovna v Praze , Prostor u časopisů

Setkání

Vzpomínky Václava Trešla na 1. světovou válku představí spoluautoři jejich knižního vydání, kteří spojili své síly, aby je přiblížili dnešnímu publiku. Václav Trešl nás ve svých vzpomínkách přenese z Vídně zasažené válečnou horečkou na frontu do Karpat a Haliče. V ruském zajetí autor poznal život v carské říši na sklonku její existence. Sledoval ruskou revoluci v přímém přenosu a zhrozil se její bolševické podoby. Vstoupil do československých legií, s nimiž prošel celou anabázi od Zborova až po odjezd do nové vlasti přes polovinu světa. Původní deníkové záznamy se mění ve strhující vyprávění, místy válečného dramatu, místy dobrodružného cestopisu. Setkání se koná pod heslem muži mužům u příležitosti Března měsíce čtenářů.
česky | English