Úvod › Události › Setkání s Caya Makhélém

Události

Setkání s Caya Makhélém

15.4.2019 | pondělí | 18:00
Ústřední knihovna , Klubovna

Setkání s rezidentem projektu Praha město literatury

Caya Makhélé (*1952) je konžský dramatik, básník, prozaik, nakladatel a novinář. Od roku 1983 žije ve Francii. V roce 2003 poprvé navštívil Prahu a tak si ji zamiloval, že ji od té doby navštěvuje pravidelně. Jeho hra „Bajka o lásce, pekle a márnici“ se v češtině dočkala dvou inscenací. Jeho poslední román Les Matins de Prague (Pražská jitra), který vyšel v roce 2018, se odehrává v Praze, Paříži a Rwandě a zabývá se genocidami 20. Století z pohledu osobních příběhů a jejich vzájemným prolínáním. Program bude probíhat v češtině, angličtině a francouzštině.

Discussion with Caya Makhélé

Caya Makhélé (1952) is Congolese playwright, publisher, novelist, prose writer, poet and journalist. He has lived in France since 1983. In 2003 he visited Prague for the first time and was captivated by the magic of the city and since then he has visited Prague regularly. Czechs have had a chance to discover his successful play La Fable du Cloître des Cimetières (The Fable of Death, Hell and the Morgue) in two performances. His latest novel Les Matins de Prague (Prague mornings) was produced by Caya Makhélé last year. The novel takes place in Prague, Paris and Rwanda and deals with the genocides of the twentieth century from the intermingling of personal stories. The discussion will be English, French and Czech friendly.
česky | English