Úvod › Události › Výtvarné a básnické dílo Josefa Honyse

Události

Výtvarné a básnické dílo Josefa Honyse

14.11.2019 | čtvrtek | 18:00
Památník národního písemnictví , Malá vila PNP, Pelléova 20/70

Literární večer

Literární večer plný tvorby experimentálního básníka a výtvarníka Josefa Honyse (1919–1969). Večerem bude provázet autorova dcera Daniela Radecký. Těšit se můžete na přednášku a seznámení s dílem Josefa Honyse, čtení ukázek poezie i rozbor výtvarného díla.

Experimentální tvorbou se Josef Honys zabýval již od druhé poloviny 30. let. V průběhu let šedesátých začal spolupracovat se skupinou Křižkovatka a v této době vytvořil svá stěžejní díla: koláže, asambláže, seriáže, alchymáže, básně-obrazy. Zapisoval surrealistické záznamy hypnagogických vizí a zaměřoval se na deformaci různých typů písma a vytváření písma nového. Ve výtvarném díle se zaměřoval na fenomén čáry a její determinaci. Ve své tvorbě spojoval výtvarné umění s poezií do nového pojetí vizuality, svým dílem se propojil s evropskou i světovou avantgardou, které obohatil o velice originální prvky.

Více informací naleznete na: https://www.facebook.com/…45685772305/
česky | English