Úvod › Události › Rok 1989/90 v české a německé literatuře

Události

Události

Žádné události

Rok 1989/90 v české a německé literatuře

27.11.2019 | středa | 18:00
Pražský literární dům , Ječná 1434/11

Přednáška

Ilse Nagelschmidtová z Lipské univerzity se na téma zaměří v přednášce s titulem Ostdeutsche Literatur nach 1989. Grenzen und Grenzerfahrungen (Východoněmecká literatura po roce 1989. Hranice a přeshraniční zkušenosti). Přelomovým událostem roku 1989/90 v zrcadle české literatury se bude věnovat Pavel Janoušek (ÚČL AV). Večer se uskuteční v českém a německém jazyce a bude tlumočen.
česky | English