Úvod › Události › T. G. Masaryk: Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Události

T. G. Masaryk: Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

17.12.2019 | úterý | 17:00
Knihovna Václava Havla , Ostrovní 129/13, 110 00 Praha

Prezentace knihy

„Já se znásilňovat nedám nikým a lžím a nepochopeným heslům neustoupím. Že se nesmí samostatně myslit a vědecky pracovat? Moje kritika procesu polenského je stejnou vědeckou prací jako jiné mé práce vědecké. Inteligence jsou lidé, kteří myslí, kdo myslí, má také povinnost proti každému bezpráví a proti pověře důsledně vystupovat a pracovat! Nelhat! – to by bylo prvním zákonem moderního kodexu mravního, nelhat nejen lidem, nýbrž nelhat sobě samému. Zapomínáme, že kdo lže jinému, lže sobě, obelhává sebe ve své fantazii, povolováním nižších pudů, citů, neoprávněných, nepromyšlených, slepých, neprocítěných.“ (Masaryk 1899–1900)

24. díl Spisů TGM zahrnuje ve dvou svazcích Masarykovy tištěné práce z let 1898–1900, zaměřené především na témata sociologická, osvětová a politická. Řada více než třiceti prací v tomto rámci dokumentuje autorovo vystoupení proti rituální pověře a antisemitismu a jeho statečný polemický postoj v rámci tzv. hilsneriády. Jeho úběžníkem byla otázka vzdělávání davu, vztahu mezi žurnalistikou, inteligencí a charakterem národního celku, potřeba orientace veřejnosti, každého „jen poněkud myslícího člověka“, snaha o proměnu českého veřejného prostoru.

Prezentaci uvedou Marie Bahenská a Jan Zouhar, promluví vedoucí redaktor Spisů TGM Jiří Brabec a editor publikace Luboš Merhaut. V rámci programu zazní ukázky z Masarykových textů, které přečte Petr Nárožný.

Akce se koná ve spolupráci s vydavateli Spisů TGM: Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem T. G. Masaryka.
česky | English