Úvod › Události › Křesťanský zápas – Anastáz Opasek a Opus bonum

Události

Křesťanský zápas – Anastáz Opasek a Opus bonum

6.2.2020 | čtvrtek | 19:00
Knihovna Václava Havla , Ostrovní 129/13, 110 00 Praha

Představení knihy

Petr Placák představí svou novou knihu Křesťanský zápas o českou věc – Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v čs. exilu, věnovanou jedné z nejpozoruhodnějších protikomunistických iniciativ, které se díky své otevřenosti podařilo na katolické půdě spojit v odporu proti pražskému normalizačnímu režimu nejrůznější proudy exilu – od konzervativců přes liberály a zelené k exkomunistům, příslušníky české šlechty, stejně jako stoupence čs. undergroundu, katolíky a evangelíky, nebo aktivisty židovského původu.

Hosté při křtu knihy budou: spisovatel Ivan Binar, Dana Němcová, vídeňský hostinský Jiří Chmel a redaktor Rádia Svobodná Evropa Martin Schulz.

Na závěr zazpívá hymnu exilu Dáša Vokatá.
česky | English