Úvod › Události › Orwellovské ministerstvo pravdy?

Události

Události

Žádné události

Orwellovské ministerstvo pravdy?

28.1.2020 | úterý | 17:00
Knihovna Václava Havla , Ostrovní 129/13, 110 00 Praha

Diskuzní večer

Během diskusního večera uvedou zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro studium totalitních režimů dvě nové publikace blíže představující československou justici padesátých let, konkrétně Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 a Ministerstvo spravedlnosti v letech 1948–1953.

Vystoupí historici Jaroslav Pažout a Adam Zítek a právní historici Lukáš Blažek, Ivana Bláhová a Daniela Němečková.

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v rámci XIV. ročníku festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel.
česky | English