Úvod › Události › Křest knihy Český historický atlas

Události

Křest knihy Český historický atlas

4.2.2020 | úterý | 17:00
Literární kavárna Academia , Václavské náměstí 34, Praha 1

Křest knihy

Srdečně vás zveme na křest nové publikace Evy Semotanové, Zlatici Zudové, Jitky Močičkové, Jiřího Cajthamla, Pavla Seemanna, Jana D. Bláhy a kolektivu autorů Český historický atlas: Kapitoly z dějin 20. století. Kmotrem knihy bude doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Křest proběhne v úterý 4. února 2020 od 17 hodin v Literární kavárně Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Publikace volně navazuje na dlouholetou spolupráci HÚ AV ČR, FSV ČVUT a PřF UK. Předkládá témata, stále oslovující odborníky i veřejnost, ale též dosud nezpracované otázky. Člení se na tři oddíly, Prostor, Čas a Společnost, na rozdíl od chronologického hlediska, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat z 20. století. Liší se tím od většiny dosud tradičně pojatých zahraničních i domácích historických atlasů.
česky | English