skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Archiv našich akcí › Literární procházky

Literární procházky 2015

„Praha nás nepustí. Ani jednoho. Tahleta matička má drápy. Buď se přizpůsobíš, anebo… Měli bychom ji podpálit na dvou místech – na Vyšehradě a na Hradčanech, tak bychom se snad od ní vysvobodili. Popřemýšlej si o tom až do masopustu." Z dopisu Franze Kafky Oskaru Pollakovi 20. prosince 1902


Literární procházky 2015

byly dlouhodobě rozvrženým cyklem projektu Prahy město literatury, který navázal na vypracovanou a stále doplňovanou historickou a současnou mapu Prahy. Nesmírně bohatá literární historie i současnost Prahy je roztroušena po mnoha publikacích a internetových stránkách, existují samozřejmě i knižní literární průvodci, ale je jich stále nedostatek.

Náš cyklus nechtěl těmto publikacím v žádném případě konkurovat. Snažil se jen vážným zájemcům o literární místopis Prahy, a hlavně o literaturu samotnou a osobnosti, které ji tvořily a tvoří, umožnit unikátní zážitky z míst, kde podstatná část české literatury vznikala a stále vzniká, z míst, která se stala často až přeludnými literárními předobrazy. Některá z nich stále existují a některá zanikla, ale stále existují lidé, kteří dovedou určit jejich polohu a mohou vás na ně zavést.

Takovými osobnostmi jsou literární historici a teoretici i básníci a prozaici, kteří se konkrétními literárními osobnostmi světového významu, s Prahou nějakým způsobem spjatými, dlouhodobě zabývali, ať už teoreticky nebo čtenářsky, ale o to třeba vášnivěji a hlouběji.

V části cyklu, která proběhla na podzim 2015, jste mohli poznat místa a pozoruhodné souvislosti ze života a díla Egona Bondyho, Jakuba Arbesa, Franze Kafky, Vladimíra Holana, Alberta Camuse i Jana Nerudy. Cyklus byl zakončen logicky tam, kde dva z literátů, které jste během procházek důkladněji poznali, v poklidu odpočívají – na hřbitově na Malvazinkách.


Itinerář proběhlých podzimních procházek 2015:


20. 9. 2015 – 15:00 Martin Machovec: Praha Egona Bondyho aneb „My žijeme v Praze…“ & promítání filmu My žijeme v Praze v restauraci U Holečků (sraz u východu z metra Pražského povstání k autobusu směr Kavčí hory)

27. 9. 2015 – 15:00
Petr Motýl: Ve šlépějích romaneta Svatý Xaverius a jeho autora
(sraz na Malostranském náměstí u zastávky tramvaje směr Újezd)

4. 10. 2015 – 15:00
Vladimír Křivánek: Nahlédnutí do oken Holanesie
(sraz před hlavním vchodem na Olšanské hřbitovy)

11. 10. 2015 – 15:00
Věra Koubová: Z příběhu do příběhu s Franzem Kafkou
(sraz na náměstí Franze Kafky před jeho rodným domem U Radnice 5)

18. 10. 2015 – 15:00
Petr Pazdera Payne : Cizinec Camus v Praze
(sraz na Starém Městě před domem v ulici Michalská 18)

25. 10. 2015 – 15:00
Daniel Razím : Praha v žertovném fotoalbu Jana Nerudy
(sraz před sochou Jana Nerudy na úpatí Petřína)

1. 11. 2015 – 15:00
Petr Motýl: Za literáty na hřbitov na Malvazinkách
(sraz před branou hřbitova na Malvazinkách, v ulici U smíchovského hřbitova 1)

8. 11. 2015 – 14:00 Věra Koubová: Z příběhu do příběhu s Franzem Kafkou (sraz na náměstí Franze Kafky před jeho rodným domem U Radnice 5)

Všechny plánované literární procházky již proběhly, letošní nové trasy, témata a osobnosti zatím nechystáme.

česky | English