skok na hlavní menu | menu sekce O projektu


Úvod › O projektu › Kreativní města literatury UNESCO › Rezidenční pobyty v partnerských městech UNESCO

Rezidenční pobyty v partnerských městech UNESCO

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele již od října roku 2015. Do programu stipendijních pobytů se zapojila také další města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Rezidenční pobyty nyní realizuje šest partnerských měst Prahy: Krakov, Heidelberg, Barcelona, Tartu, Granada a Lublaň.

Rezidenční pobyty v Krakově

Krakov pokračuje ve svém rezidenčním programu, který je určen mladým nadějným spisovatelům z partnerských měst sítě kreativních měst literatury UNESCO.

V roce 2018 nabídne rezidenční program v Krakově spisovatelům a překladatelům dvouměsíční pobyt ve Ville Decius. Rezidentům bude hrazena doprava do Krakova a zpět a poskytnuto stipendium ve výši 2500 zlotých. Krakov zajistí rezidentům příležitost podílet se na literárním životě města a pomůže jim rozvíjet příležitosti k propagaci svých děl v Polsku.

Žádosti bylo možné zasílat do 22. ledna 2018.


Rezidenční pobyty v Heidelbergu

Nově zahájilo svůj program rezidenčních pobytů město Heidelberg.

Rezidenční pobyt v roce 2018 budou moci současně absolvovat dva žadatelé, přičemž první období rezidenčního pobytu bude trvat od 1. února do 30. dubna 2018.

Rezidence se bude nacházet v Dilsbergu, malebném městečku 14 kilometrů od Heidelbergu. Každý vybraný umělec obdrží stipendium až do výše 3750 euro a proplacení cestovních nákladů do výše 1000 euro.

Zasílání žádostí bylo možné do 12. listopadu 2017.


Rezidenční pobyty v Barceloně

Barcelona nabízí rezidenční program pro spisovatele, dramatiky a překladatele.

V roce 2018 bude uděleno celkem 20 grantů, v rámci kterých bude autorům umožněno pobývat dva měsíce v Barceloně a bude jim vyplaceno stipendium ve výši 3000 euro.

Rezidenční pobyty budou probíhat na jaře a na podzim roku 2018 a jsou otevřeny pro autory všech národností, kteří mají alespoň jednu vydanou publikaci. V případě dramatiků je pak nutná alespoň jedna premiéra.

Zasílání žádostí bylo možné do 14. prosince 2017.


Rezidenční pobyty v Tartu

Tartu zahájilo svůj program rezidenčních pobytů v roce 2017.

Stipendijní program Tartu má za cíl zvýšit mezinárodní komunikaci a spolupráci, přispět k mobilitě spisovatelů a překladatelů, nabídnout kreativní a inspirativní prostředí a poskytnout spisovatelům příležitost představit svou práci estonským čtenářům. Program je otevřen všem spisovatelům a překladatelům z celého světa.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, proplaceno cestovné a poskytnuto stipendium ve výši 600 euro měsíčně.

Zasílání žádostí bylo možné do 1. března 2018.


Rezidenční pobyty v Granadě

Program rezidenčních pobytů pro zahraniční autory byl spuštěn také v Granadě.

Cílí na podporu kontaktů a vytváření vazeb mezi spisovateli z Granady a ostatními městy a zeměmi po celém světě. Rezidenční program je zaměřen spisovatele z partnerských měst zapojených do sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, pokryty cestovní výdaje a zajištěno stravování.

Zasílání žádostí bylo možné do 10. září 2017.


Rezidenční pobyty v Lublani

Lublaň nabízí dva měsíční rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele z dalších měst ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. V roce 2018 budou nabízena dvě rezidentská místa, vždy v trvání jednoho měsíce, konkrétně v září a listopadu.

Každému rezidentovi bude na měsíc poskytnuto stipendium ve výši 650 euro, proplacení cestovních nákladů (do výše 350 euro) a ubytování v nově restaurovaném Swisshouse Creative Centre. Rezidenti se seznámí s literární scénou v Lublani, organizátoři jim umožní veřejnou prezentaci jejich práce, případně setkání s překladateli.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. května 2018.


česky | English