skok na hlavní menu | menu sekce O projektu


Úvod › O projektu › Kreativní města literatury UNESCO › Rezidenční pobyty v partnerských městech UNESCO

Rezidenční pobyty v partnerských městech UNESCO

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele již od října roku 2015. Do programu stipendijních pobytů se zapojila také další města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Rezidenční pobyty nyní realizuje osm partnerských měst Prahy: Krakov, Heidelberg, Barcelona, Tartu, Granada, Lublaň, Uljanovsk a Reykjavík.

Rezidenční pobyty v Krakově

Krakov pokračuje ve svém rezidenčním programu, který je určen mladým nadějným spisovatelům z partnerských měst sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidenční program v Krakově nabízí spisovatelům a překladatelům dvouměsíční pobyt ve Ville Decius. Rezidentům je hrazena doprava do Krakova a zpět a poskytnuto stipendium ve výši 2500 zlotých. Krakov zajistí rezidentům příležitost podílet se na literárním životě města a pomůže jim rozvíjet příležitosti k propagaci svých děl v Polsku.

Zasílání žádostí bylo možné do 22. ledna 2018.


Rezidenční pobyty v Heidelbergu

Nově zahájilo svůj program rezidenčních pobytů město Heidelberg.

Rezidenční pobyt v Heidelbergu mohou současně absolvovat dva žadatelé, přičemž první období rezidenčního pobytu trvalo od 1. února do 30. dubna 2018.

Rezidence se nachází v Dilsbergu, malebném městečku 14 kilometrů od Heidelbergu. Každý vybraný umělec obdrží stipendium až do výše 3750 euro a proplacení cestovních nákladů do výše 1000 euro.

Zasílání žádostí bylo možné do 12. listopadu 2017.


Rezidenční pobyty v Barceloně

Barcelona nabízí rezidenční program pro spisovatele, dramatiky a překladatele.

V roce 2018 bylo uděleno celkem 20 grantů, v rámci kterých bylo autorům umožněno pobývat dva měsíce v Barceloně a bylo jim vyplaceno stipendium ve výši 3000 euro.

Rezidenční pobyty probíhají na jaře a na podzim a jsou otevřeny pro autory všech národností, kteří mají alespoň jednu vydanou publikaci. V případě dramatiků je pak nutná alespoň jedna premiéra.

Zasílání žádostí bylo možné do 14. prosince 2017.


Rezidenční pobyty v Tartu

Tartu zahájilo svůj program rezidenčních pobytů v roce 2017.

Stipendijní program Tartu má za cíl zvýšit mezinárodní komunikaci a spolupráci, přispět k mobilitě spisovatelů a překladatelů, nabídnout kreativní a inspirativní prostředí a poskytnout spisovatelům příležitost představit svou práci estonským čtenářům. Program je otevřen všem spisovatelům a překladatelům z celého světa.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, proplaceno cestovné a poskytnuto stipendium ve výši 600 euro měsíčně.

Zasílání žádostí bylo možné do 15. srpna 2019.


Rezidenční pobyty v Granadě

Program rezidenčních pobytů pro zahraniční autory byl spuštěn také v Granadě.

Cílí na podporu kontaktů a vytváření vazeb mezi spisovateli z Granady a ostatními městy a zeměmi po celém světě. Rezidenční program je zaměřen spisovatele z partnerských měst zapojených do sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, pokryty cestovní výdaje a zajištěno stravování.

Zasílání žádostí bylo možné do 10. září 2017.


Rezidenční pobyty v Lublani

Lublaň nabízí dva měsíční rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele z dalších měst ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. V roce 2019 budou nabízena dvě rezidentská místa, vždy v trvání jednoho měsíce, konkrétně v září a listopadu.

Každému rezidentovi bude na měsíc poskytnuto stipendium ve výši 1000 euro a ubytování v nově restaurovaném Swisshouse Creative Centre. Rezidenti se seznámí s literární scénou v Lublani, organizátoři jim umožní veřejnou prezentaci jejich práce, případně setkání s překladateli.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. března 2019.


Rezidenční pobyty v Uljanovsku

Uljanovsk zahájil svůj rezidenční program v roce 2019.

Nabízeny jsou dvě měsíční stipendia v červnu a září 2019. Zasílat žádosti mohou autoři nejméně jedné vydané knihy, divadelního scénáře nebo překladatelé z ruštiny do jiného jazyka se zájmem o ruskou kulturu a literaturu.

Vybraným autorům bude poskytnut apartmán v centru města, proplaceny cestovní výdaje a účast na veřejných akcích. Výše stipendia bude stanovena s každým rezidentem individuálně.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. března 2019.


Rezidenční pobyty v Reykjavíku

První rezident navštíví Reykjavík v říjnu roku 2019.

Stipendijní pobyt je určen pro jednoho autora z jiného města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Přihlásit se mohou spisovatelé, kteří publikovali alespoň jedno dílo a mají faktický vztah k jinému kreativnímu městu literatury.

Vybranému autorovi budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování v rezidenci Gröndalshús a vyplaceno stipendium 800 euro. Organizátoři budou autorovi nápomocni v zapojení do literárního života města.

Zasílání žádostí bylo možné do 23. dubna 2019.


Rezidenční pobyty v Košicích

Košice jsou prvním slovenským městem, které se zapojilo do sítě kreativních měst UNESCO a získalo titul města mediálních umění.

Rezidenční pobyt v Košicích je určen pro umělce se vztahem k jinému kreativnímu městu UNESCO. Nabízen je dvouměsíční rezidenční pobyt v období od 23. září do 22. října 2019. Vybranému umělci budou pokryty náklady na dopravu, poskytnuto ubytování, ateliér a stipendium ve výši 2000 euro.

Zasílání žádostí bylo možné do 22. dubna 2019.


česky | English