skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Básnířka města › Poet(ry) in the city - Básně o městech a ve městech

Poet(ry) in the city – Básně o městech a ve městech

Bilingvální literární večer s autorským čtením a diskuzí Poet(ry) in the city – Básně o městech a ve městech. Svou tvorbu představila Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová a Josef Straka. Večer byl pořádán ve spolupráci se Společností poezie a projektem Praha město literatury.

Koncert od 21:00 Mutanti Hledaj Východisko.

https://www.magiccarpets.cz/program

Praha se na konci roku 2018 připojila k projektu městských básníků – City Poets a první básnířkou hlavního města se stala Sylva Fischerová, autorka deseti básnických sbírek, prozaických i odborných titulů a knih pro děti. Jejím cílem jako básnířky města Prahy je představovat jiné básníky, žijící i nežijící, na místech spojených s jejich tvorbou a životem. Pořádá čtení i na méně obvyklých místech veřejného prostoru nebo na místech zcela specifických. Jejím úkolem je být ambasadorkou poezie i města Prahy v cizině. Během večera zazněly její texty spjaté s Prahou a pohovořila o básnických a literárních akcích ve veřejném prostoru.

Básnířka Jitka N. Srbová v současné době dopisuje čtvrtou básnickou knihu Svět. Její předchozí sbírka s názvem Les popisovala fenomén lesa z různých úhlů pohledu. Autorka přečetla své texty a pohovořila, jak vidět a vnímat poezii, resp. báseň v prostorách města i lesa.

Několik svých textů na závěr přečetl básník a prozaik Josef Straka a promluvil zejména o tom, kým je městský básník v zahraničí, jak básník významným způsobem zasahuje do dění ve městě, například v Nizozemí či Belgii, zmínil se o aktivitách mnoha městských básníků a o jejich čteních, performancích a diskuzích o a ve veřejném prostoru.

EN / Bilingual literary evening with author readings by Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová and Josef Straka will be followed by discussion Poet(ry) in the city. The evening is held in cooperation with the Poetry Society and the Prague City of Literature project.

9.00 pm concert Mutanti Hledaj Východisko.

At the end of 2018, Prague joined the project of City Poets. Sylva Fischerová, the author of ten poetry collections, prosaic and expert publications and books for children became the first ambassador of poetry and the city of Prague abroad. Her mission is to present other poets living and non-living in places connected with their creation and life. She also organizes readings in less common public spaces or in places that are significantly specific. During this evening she will present her lyrics connected to Prague, especially to the river and talk about poetic and literary events in the public space.

Jitka N. Srbová is currently preparing to issue her fourth poetic book Svět (The World). Her previous collection, entitled Les (The Woods), described the woods phenomenon from different perspectives. The author will read her texts and talks about how to perceive poetry, respectively a poem in the city and the „forest“.

At the end of the night poet and prose writer Josef Straka will read several of his texts. He will speak about the meaning of the City Poet abroad and how significantly does the poet interfere with the events in the city on examples of the Netherlands and Belgium. He will also mention the activities of many urban poets and their readings, performances and discussions about and in public space.

česky | English