skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Rezidenční pobyty › Iryna Zabiiaka

Iryna Zabiiaka

Iryna Zabiiaka je ukrajinská bohemistka a překladatelka. Narodila se 28. 3. 1986 v Kyjevě na Ukrajině, kde také pracuje v Českém centru. Je dlouhodobě aktivní v oblasti kulturního propojování mezi Českou republikou a Ukrajinou. Vedle překladů současné literatury se badatelsky zabývala pražským lingvistickým kroužkem či českou avantgardou. Od roku 2012 působí jako asistentka Katedry dějin ukrajinské literatury na Institutu filologie Kyjevské univerzity.

Věnuje se překladu českých autorů – např. kniha Hrdý Budžes od Ireny Douskové (Komora, 2015), básnická sbírka Ivana Wernische Procházka kolem pivovaru (Ljuta sprava, 2016) či román Rybí krev od Jiřího Hájíčka (Komora, 2017).

Její zájem o českou literaturu vznikl během studia na univerzitě. V důsledku toho napsala magisterskou práci, která měla dvě části – překlad hry od Milana Kundery Jakub a jeho pán a odborná analýza této hry (2008).

V roce 2012 zvítězila v soutěži vyhlášené Generálním konzulátem České republiky ve Lvově a Českým centrem v Kyjevě pro mladé bohemisty s překladem povídky Úchyl od Ireny Douskové. Zájem o tuto autorku pak vedl k překladu jejího románu Hrdý Budžes (Komora, 2015). Zájem o Ivana Wernische vznikal postupně, začal malou přednáškou v Českém centru v Kyjevě, pak pokračoval jednotlivými překlady (na kterých spolupracovala s ukrajinským básníkem Olehem Kocarevem) a vyvrcholil překladem knihy vybraných básní Procházka kolem pivovaru (Ljuta sprava, 2016).

O čtenářích a vývoji knižního trhu na Ukrajině Iryna říká: „Velká díla české literatury 20. století jsou v ukrajinštině zastoupená poměrně špatně z několika důvodů. V komunistickém období většina textů zajímavých svou estetickou hodnotou byla zakázaná k publikování a překladu, po rozpadu Sovětského svazu knižní a překladatelský trh na Ukrajině zažil dramatický pokles. Po roce 2010, a hlavně po roce 2014 se tento trh začal rychle rozvíjet. Zájem o klasickou a současnou cizí literaturu je dost velký, stejně tak jako počet knih, které ročně vycházejí. Týká se to i české literatury.“

A k aktuální dostupnosti českých autorů na Ukrajině Iryna dodává: „Mimo jiné ukrajinsky skoro vůbec nevyšel jeden z nejvýznamnějších a nejpodstatnějších českých spisovatelů Bohumil Hrabal. Zatím se dá sehnat jen Obsluhoval jsem anglického krále a Pábitelé. Proto bych chtěla přeložit jeden ze základních románů autora Příliš hlučná samota. Není to jednoduchý text, proto bych se chtěla na tuto práci soustředit přesněji a zabývat se jenom jí. Takovou možnost by mi mohl poskytnout pobyt v Hrabalově městě Praze. Podívat se na místa, kde žil, psal a zemřel Hrabal, promluvit s lidmi, kteří se zabývají jeho tvorbou, přečíst o něm víc a mít možnost konzultovat s odborníky na Hrabalovy texty.“

Kromě krásné literatury překládá Iryna Zabiiaka i odbornou literaturu a recenzuje knihy přeložené z češtiny. V roce 2016 spolupořádala cyklus deseti přednášek o české literatuře 20. a 21. století v Kyjevské národní knihovně, na jaře 2017 vedla přednáškový cyklus Ukrajina píše! na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Nyní se vrátila do Prahy – na kreativní rezidenční pobyt pořádaný projektem Praha město literatury. V červenci a srpnu 2018 se zde věnovala především výše zmiňovanému překladu románu Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala. Jistě se můžeme těšit také na její další inspirace na podporu česko-ukrajinské literární spolupráce.

Resident's Mes­sage

V našem novém videu hodnotí Iryna Zabiiaka svůj rezidenční pobyt v Praze.

Autorský večer

česky | English