skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Archiv našich akcí

Bohnice

Kdo byl Petr Rákos?

Petr Rákos byl primářem v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích, zakladatelem a vedoucím lékařem bohnického centra krizové intervence a také spisovatelem. Psal a překládal odborné a vědecko-populární články jak v časopisech, tak v novinách, spolupracoval i s televizí a rozhlasem. Jeho nejznámější knihou je pak právě Korvína čili Kniha o havranech.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Korvína čili Kniha o havranech je strhující, okouzlující, hravá, překvapivá, poučná a originální próza. Je to kniha, která dožene čtenáře k slzám i ke smíchu. Z této mozaiky historek, bizarních výčtů, básní v próze, aforismů a absurdit postupně krystalizuje autorův sarkastický pohled na maskulinní mýtus. Pod krustou humoru prorostlou žilkami ryzí poezie lze však vposledku vycítit lehký smutek ze nevyhnutelné nestálosti, z míjení času i lidí. Ale smutek rozhodně není něco, s čím by si neporadil ostrý zoban.

Kde stezku najdete?

Stezka je i tentokrát umístěna tak, aby pojila místo, knihu či autora. Jelikož byl Petr Rákos primářem v Bohnické psychiatrické léčebně, tak se možnost stezky přímo nabízela. I díky ochotě vedení léčebny je tedy stezka umístěna v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kam má veřejnost volný přístup. Nechť literárně potěší jak návštěvníky, tak i personál a pacienty léčebny.

česky | English