skok na hlavní menu | menu sekce O projektu


Úvod › O projektu

O projektu

O projektu

Kdo jsme

Jsme projekt na podporu pražského literárního života, který vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center. Nyní sdružujeme více než 30 partnerů.

Projekt byl podpořen usnesením Rady hl. města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze (MKP). Z rozpočtu MKP je také celý projekt nyní financován.

Co chceme
Od roku 2009 jsme usilovali o členství Prahy v síti kreativních měst literatury UNESCO.

Tento titul se uděluje od roku 2004 a jeho nositelem jsou města Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakow, Dunedin, Heidelberg, Granada, Bagdád, Barcelona, Lublaň, Lvov, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu a Uljanovsk. 31. října 2017 se do sítě kreativních měst literatury UNESCO zapojilo dalších osm měst: Pučchon, Durban, Lillehammer, Manchester, Milán, Québec, Seattle a Utrecht. Síť kreativních měst literatury nyní čítá 28 členů.

Naše přihláška do sítě kreativních měst literatury byla podána 20.3.2014. K samotnému textu přihlášky byla přiložena i řada podpůrných dopisů od pražských literárních organizací a sdružení. Pro naši přihlášku se nám také podařilo získat podporu od všech členských měst sítě kreativních měst.

Složitý proces schvalování byl dokončen v listopadu 2014.

Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO, vyhlásila 1.12.2014 Prahu novým členským městem sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Členská města sítě musí nejenom používat logo UNESCO, ale také pravidelně informovat UNESCO o svých aktivitách, podpoře literárního života ve svém městě a aktivně spolupracovat s ostatními městy sítě. Pokud tak nečiní, jejich členství může být ukončeno.

Chceme na našich webových stránkách přinášet informace o aktuálním literárním dění v Praze.

Chceme spolupracovat se všemi, kteří se v Praze věnují literatuře, přinášet informace o jejich aktivitách a snažit se podporovat jejich projekty a akce.

Chceme podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o současné pražské literární scéně.

Dokumenty nezbytné k posouzení kandidatury Prahy na členství v síti kreativních měst UNESCO v říjnu 2012 schválil svým usnesením Magistrát hlavního města Prahy

Dokumenty obsahují vlastní přihlášku do sítě kreativních měst, jejíž struktura je přesně určená komisí UNESCO. Více informací o přihlášce a její úplné znění v aj zde

Součástí přihlášky se také stala kniha Pavla Mandyse – Praha město literatury, která přináší pohled na minulost i současnost literatury v Praze.

Na našich webových stránkách www.prahamestoliteratury.cz a na Facebooku informujeme o pražských literárních akcích, o vlastních aktivitách projektu a jeho partnerů, spravujeme historickou literární mapu.

Na čem jsme pracovali v uplynulých letech

Praha město literatury v roce 2013

Praha město literatury v roce 2012

Praha město literatury v roce 2011

Praha město literatury v letech 2009–2010

Tiskové zprávy a grafiku ke stažení naleznete zde.

Kde nás najdete

Na webu, Facebooku , Twitteru i na GooglePlus. Máme také vlastní kanál na Youtube.

S kým spolupracujeme

Máme více než 30 partnerů z pražského literárního světa a rádi přijímáme i nové partnery, kteří mají zájem se podílet na dalším rozvoji projektu.

Rádi informujeme na našich stránkách o všech literárních akcích a projektech v Praze. Své zprávy, pozvánky a informace můžete zasílat prostřednictvím našeho formuláře zde

Komunikační koncept, značka projektu, vizuální styl a zpracování grafiky celého projektu: Dynamo design.

Jednotlivé aktivity probíhající od léta do zimy roku 2011: kreativní agentura Loosers.

Realizace této webové stránky: Továrna.cz.

česky | English