skok na hlavní menu | menu sekce O projektu


Úvod › O projektu

O projektu

O projektu

Kdo jsme

Jsme projekt na podporu pražského literárního života, který vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center. Nyní sdružujeme více než 30 partnerů.

Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu “kreativní město literatury UNESCO” v roce 2014.

Projekt se snaží propojit různé hráče na poli pražského literárního dění. Praha město literatury je projekt podpořený usnesením Rady hlavního města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze.

V prosinci 2014 získala Praha členství v prestižní síti kreativních měst literatury UNESCO, k němuž směřovali naše aktivity již od roku 2009.

Rádi spolupracujeme se všemi, kteří se v Praze věnují literatuře, snažíme se přinášet informace o jejich aktivitách a podporovat jejich projekty a akce.

Kreativní město literatury UNESCO

Tento titul se uděluje od roku 2004 a jeho nositelem jsou města Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakow, Dunedin, Heidelberg, Granada, Bagdád, Barcelona, Lublaň, Lvov, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu a Uljanovsk. 31. října 2017 se do sítě kreativních měst literatury UNESCO zapojilo dalších osm měst: Pučchon, Durban, Lillehammer, Manchester, Milán, Québec, Seattle a Utrecht. Síť kreativních měst literatury nyní čítá 28 členů.

Naše přihláška do sítě kreativních měst literatury byla podána 20.3.2014. K samotnému textu přihlášky byla přiložena i řada podpůrných dopisů od pražských literárních organizací a sdružení. Pro naši přihlášku se nám také podařilo získat podporu od všech členských měst sítě kreativních měst.

Složitý proces schvalování byl dokončen v listopadu 2014.

Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO, vyhlásila 1.12.2014 Prahu novým členským městem sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Členská města sítě používají logo UNESCO, pravidelně informovují UNESCO o svých aktivitách, podpoře literárního života ve svém městě a aktivně spolupracují s ostatními městy sítě.

Součástí naší přihlášky se také stala kniha Pavla Mandyse – Praha město literatury, která přináší pohled na minulost i současnost literatury v Praze, a rozhodně stojí za přečtení pro každého literárního nadšence, který chce poznat Prahu očima našich významných autorů.

Aktuální projekty

  • Kreativní rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele
  • Autorská čtení
  • Kalendář kulturních akcí
  • Knihy z Prahy

Na našich webových stránkách www.prahamestoliteratury.cz a na Facebooku informujeme o pražských literárních akcích, o vlastních aktivitách projektu, jeho partnerů a spravujeme historickou literární mapu.

Na čem jsme pracovali v uplynulých letech

Praha město literatury v roce 2013

Praha město literatury v roce 2012

Praha město literatury v roce 2011

Praha město literatury v letech 2009–2010

Naše další aktivity naleznete v archivu našich akcí.

Tiskové zprávy a grafiku ke stažení naleznete zde.

Kde nás najdete

Na webu, Facebooku , Twitteru i na GooglePlus. Máme také vlastní kanál na Youtube.

Naši partneři

Máme více než 30 partnerů z pražského literárního světa a rádi přijímáme i nové partnery, kteří mají zájem se podílet na dalším rozvoji projektu.

Rádi informujeme na našich stránkách o všech literárních akcích a projektech v Praze. Své zprávy, pozvánky a informace můžete zasílat prostřednictvím našeho formuláře zde

Komunikační koncept, značka projektu, vizuální styl a zpracování grafiky celého projektu: Dynamo design.

Jednotlivé aktivity probíhající od léta do zimy roku 2011: kreativní agentura Loosers.

Realizace této webové stránky: Továrna.cz.

česky | English