skok na hlavní menu | menu sekce O projektu


Úvod › O projektu

O projektu

O projektu

Kdo jsme

Jsme projekt na podporu pražského literárního života, který vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center. Nyní sdružujeme více než 30 partnerů.

Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu “kreativní město literatury UNESCO” v roce 2014.

Praha město literatury je projekt podpořený usnesením Rady hlavního města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze. Projekt se snaží propojit různé hráče na poli pražského literárního dění.

V prosinci 2014 získala Praha členství v prestižní síti kreativních měst literatury UNESCO, k němuž směřovaly naše aktivity již od roku 2009.

Rádi spolupracujeme se všemi, kteří se v Praze věnují literatuře, snažíme se přinášet informace o jejich aktivitách a podporovat jejich projekty a akce.

Kreativní město literatury UNESCO

Tento titul se uděluje od roku 2004 a jeho nositelem jsou města Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakow, Dunedin, Heidelberg, Granada, Bagdád, Barcelona, Lublaň, Lvov, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu a Uljanovsk. 31. října 2017 se do sítě kreativních měst literatury UNESCO zapojilo dalších osm měst: Pučchon, Durban, Lillehammer, Manchester, Milán, Québec, Seattle a Utrecht. Síť kreativních měst literatury nyní čítá 28 členů.

Naše přihláška do sítě kreativních měst literatury byla podána 20.3.2014. K samotnému textu přihlášky byla přiložena i řada podpůrných dopisů od pražských literárních organizací a sdružení. Pro naši přihlášku se nám také podařilo získat podporu od všech členských měst sítě kreativních měst.

Složitý proces schvalování byl dokončen v listopadu 2014.

Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO, vyhlásila 1.12.2014 Prahu novým členským městem sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Členská města sítě používají logo UNESCO, pravidelně informovují UNESCO o svých aktivitách, podpoře literárního života ve svém městě a aktivně spolupracují s ostatními městy sítě.

Součástí naší přihlášky se také stala kniha Pavla Mandyse – Praha město literatury, která přináší pohled na minulost i současnost literatury v Praze, a rozhodně stojí za přečtení pro každého literárního nadšence, který chce poznat Prahu očima našich významných autorů.

Aktuální projekty

Na našich webových stránkách www.prahamestoliteratury.cz a na Facebooku informujeme o pražských literárních akcích, o vlastních aktivitách projektu, jeho partnerů a spravujeme historickou literární mapu.

Na čem jsme pracovali v uplynulých letech

Praha město literatury v roce 2013

Praha město literatury v roce 2012

Praha město literatury v roce 2011

Praha město literatury v letech 2009–2010

Naše další aktivity naleznete v archivu našich akcí.

Tiskové zprávy a grafiku ke stažení naleznete zde.

Kde nás najdete

Na webu, Facebooku , Twitteru i na GooglePlus. Máme také vlastní kanál na Youtube.

Naši partneři

Máme více než 30 partnerů z pražského literárního světa a rádi přijímáme i nové partnery, kteří mají zájem se podílet na dalším rozvoji projektu.

Rádi informujeme na našich stránkách o všech literárních akcích a projektech v Praze. Své zprávy, pozvánky a informace můžete zasílat prostřednictvím našeho formuláře zde

Komunikační koncept, značka projektu, vizuální styl a zpracování grafiky celého projektu: Dynamo design.

Jednotlivé aktivity probíhající od léta do zimy roku 2011: kreativní agentura Loosers.

Realizace této webové stránky: Továrna.cz.

česky | English