skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Archiv našich akcí › Literární procházky › Za literáty na hřbitov na Malvazinkách

Za literáty na hřbitov na Malvazinkách

Sraz v neděli 1. listopadu 2015 v 15. hod před branou hřbitova na Malvazinkách, v ulici U smíchovského hřbitova 1.

Po místech posledního odpočinku mnoha výrazných osobností české kultury, vás provede básník Petr Motýl, který přichystal už arbesovskou procházku (27.9.)

Vycházka na hřbitov na Malvazinkách se bude konat v předvečer Dušiček – Svátku všech věrných zemřelých. Prohlídka bude trvat dvě až dvě a půl hodiny, podle přízně či nepřízně dušičkového počasí. Začínáme u hlavního vchodu na hřbitov. Navštívíme hroby zde pohřbených významných literátů a osobností s literárním děním nějakým způsobem spojených.

Většina literátů, u jejichž hrobů se zastavíme, nedosáhla za svého života uznání, jež by jim příslušelo, a charakteristický je pro ně zápas s dobovým oficiálním prostředím. Věkem nejstarší z nich je Jakub Arbes, žalářovaný za protirakouské postoje, dalšími jsou Jiří Karásek ze Lvovic, představitel české dekadence a nekatedrový filozof a osamělec Ladislav Klíma, který se kromě filozofie věnoval i umělecké próze. Jako kdyby si tyto tři osobnosti přitáhly na Malvazinky tvůrce osudem sobě podobné. Z okruhu českého undergroundu zde byl jako první pohřben v šestadvaceti letech zesnulý básník Milan Koch, o dvacet let později zde našel místo posledního odpočinutí hudebník Mejla Hlavsa, poté Egon Bondy filozof, který psal i poezii a prózu, a naposledy performer, prozaik a básník Milan Kozelka. Do okruhu disentu, ač nikoliv undergroundu patřil i na Malvazinkách pohřbený básník Jiří Gruša. Zastavíme se i u hrobů autorů jaksi oficiálnějších, divadelního režiséra, ale také autora sbírky básní Petra Lébla a výtvarníka a spisovatele Ondřeje Sekory. Posledním zastavením naší procházky bude hrob „básníka filmového plátna“ režiséra Františka Vláčila.

Na vycházce zazní ukázky z tvorby na Malvazinkách pohřbených osobností, účastníci vycházky spatří, co je konkrétně vidět na hrobech či uslyší něco, co souvisí se smrtí zde pohřbených či s místem jejich posledního odpočinku.

V polovině procházky bude krátká přestávka na kávu a rakvičky se šlehačkou.

Sejdeme se v neděli 1.listopadu v 15.hod před branou hřbitova na Malvazinkách, v ulici U smíchovského hřbitova 1.

Petr Motýl

Básník, prozaik, autor divadelních her, kritik i vydavatel několika časopisů Petr Motýl se narodil v roce 1964 v Klatovech. Vydal řadu knížek, především sbírek básní. Naposledy prózu Perníková chaloupka (2013) a sbírky básní Plyn (2014) a Městečko pod lesy (2015) Hřbitov na Malvazinkách je čtvrtým největším pohřebištěm v Praze. Byl založen v roce 1876 a sloužil obyvatelům Smíchova, který byl tehdy ještě samostatným městem. Tehdy Smíchovským přestával stačit Malostranský hřbitov (nachází se mezi dnešními ulicemi Vrchlického a Plzeňskou) a Nejstarší smíchovský hřbitov, který se rozkládal kolem původně románského kostela sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí, byl v roce 1831 zcela zrušen. Kostel byl po převedení farnosti k nově postavenému kostelu sv. Václava v roce 1892 zbořen. Část stavebního materiálu byla využita k výstavbě kostela téhož zasvěcení právě na malvazinském hřbitově.

česky | English