skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Rezidenční pobyty › Amir Or

Amir Or

Amir Or, spisovatel, překladatel, učitel a redaktor narozený 1. července 1956 v Tel Avivu v Izraeli. Absolvoval magisterský studijní program v oboru srovnávací religionistika na Hebrew University v Jeruzalémě.

@Andjelko Vasiljevic

Jako autor jedenácti básnických knih, dvou románů a jedenácti překladů do hebrejštiny pořádá čtení a přednášky po celém světě, a vyučoval kreativní psaní v Izraeli, USA, České republice, Rakousku, Spojeném království a Japonsku.

Debutoval v roce 1987 sbírkou básní I Look Through The Monkeys´ Eyes (Ani Mabbid Me'einei Haqqofim).

Jeho první epický román The Song of Tahira (Shir Tahira) vyšel roku 2001 a román The Kingdom (Hammamlacha) v roce 2015. Z řady sbírek básní zmíníme So! (Kacha), Day (Yom), Loot (Shalal), vybrané básně 1977–2013, nebo dosud poslední Wings (Knafayim).

Jeho překlady do hebrejštiny mají široký záběr, např. Příběhy z Mahabharaty (Sippurim min Ha-Mahabharata), To a Woman od Shuntara Tanikawy (Le'isha) nebo When the Salamenders Sing od Aurelie Lassaque (Shirat Hassalamandra).

V roce 1990 spoluzaložil Helicon Poetry a v roce 1993 the Arabic-Hebrew Helicon Poetry School. Helicon je časopis a nakladatelství zaměřené na poezii, vzdělávací centrum pro mladé básníky, producent básnických představení, iniciátor interaktivních projektů mezi poezií a jiným uměním, propagátor komunikace a sdílení mezi básníky píšícími v různých jazycích Izraele – v hebrejštině, arabštině, angličtině, ruštině a dalších – a dovozce světové poezie do Izraele a vývozce izraelské poezie do světa.

Amir Or je aktivní také v redakční práci – jako redaktor časopisu Helicon a knih poezie, i jako národní koordinátor OSN projektu Poets for Peace (Básníci pro mír).

Za svou dosavadní práci získal Amir Or národní izraelská ocenění jako Bernstein Award, Cena premiéra pro spisovatele, Cena ministra kultury Honorary Translation Prize a také mezinárodní ocenění, jako je Pleiades tribute, Struga (2000), Fulbrightova cena pro spisovatele, Mezinárodní cena Stefana Mitrova Ljubiši nebo World Through Poetry Award z Montrealu.

Během svého pobytu v Praze psal svou dvanáctou básnickou knihu The Cricket. Amir Or popisuje: „Poetika The Cricket bude pokusem o zrušení postmoderních postupů tím, že prohlásí návrat imanentního významu výrazu. Navzdory poněkud ambicióznímu filozofickému cíli projektu mám v úmyslu rozvinout vlastní poezii The Cricket prostými hravými parabolami a poetickými dialogy. Celkový příběh bude začínat osobními a existenciálními básněmi zabývajícími se lidským stavem a bude pokračovat v této linii do sociálních, etických a historických otázek.“

„Město, jakým je Praha, bohatým na příběhy od legendy o Libuši po pověst o Golemovi, s dramatickými historickými událostmi, se všemi inspirujícími divadly, muzei, koncertními sály, galeriemi a hudebními kluby, bude ideálním místem pro psaní sbírky The Cricket,“ odhaluje Amir Or.

Jako součást pražské rezidence jste se mohli setkat s Amirem Orem také osobně během veletrhu Svět knihy v září v Plzni nebo při čtení v Praze během září a října.

Autorský večer

česky | English