skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Rezidenční pobyty › Všeobecné podmínky

Rezidenční pobyty

Všeobecné podmínky

Termíny:

Výzva pro podávání přihlášek k rezidenčním pobytům probíhá jednou ročně, a to minimálně s měsíčním předstihem před uzávěrkou přihlášek.

Výběrové řízení na rezidence pro rok 2018 bylo ukončeno.

Rezidenční pobyty v roce 2019

Ohledně žádostí o rezidenční pobyty v roce 2019 se Vám ozveme s dostatečným předstihem.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Požadované dokumenty pro přihlášení:

  • vyplněný formulář přihlášky
  • fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu (max. 2 stránky)

Kritéria pro výběr:

  • kulturní zájem o místo
  • základní znalost angličtiny
  • nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora
  • ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
  • práce na literárním díle během pobytu
  • autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu
  • rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne MKP text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě.

Podmínky pobytu:

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 600 euro.

česky | English