skok na hlavní menu | menu sekce Aktivity


Úvod › Aktivity › Rezidenční pobyty › Všeobecné podmínky

Rezidenční pobyty

Všeobecné podmínky rezidenčního programu pro zahraniční spisovatele a překladatele

Termíny:

Výzva pro podávání přihlášek k rezidenčním pobytům probíhá jednou ročně, a to minimálně s měsíčním předstihem před uzávěrkou přihlášek.

Rezidenční pobyty v roce 2020

Výběrové řízení na rezidence pro rok 2020 bylo ukončeno.

Výsledky výběrového řízení naleznete zde.

Požadované dokumenty pro přihlášení

  • vyplněný formulář přihlášky
  • fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu (max. 2 stránky)

Kritéria pro výběr:

  • kulturní zájem o místo
  • základní znalost angličtiny
  • nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora
  • ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
  • práce na literárním díle během pobytu
  • autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu
  • rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne MKP text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě.

Podmínky pobytu:

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 600 euro.

Vaše dotazy také rádi zodpovíme na e-mailové adrese prague@cityofliterature.cz.

Často kladené otázky:

V jakém jazyce mohu psát projekt?

-Pro komunikaci a vyplnění dotazníku je důležitá angličtina nebo čeština. Nicméně samotný výsledný projekt můžete psát ve vámi preferovaném jazyce.

Mohu vzít s sebou svého psa nebo jiného mazlíčka?

-Bohužel není možné brát do apartmánu žádná zvířata, protože musíme udržovat apartmán čistý a bez alergenů.

Mohou také mí rodinní příslušníci být se mnou ubytováni během rezidence?

-Rezidence je míněna jakožto tvůrčí pobyt pro jednu osobu.

Uhradí rezidence také náklady na cesty mimo Prahu nebo jiné další náklady?

-Stipendium, které rezident dostane, by mělo pokrýt všechny náklady. V některých případech však mohou být některé náklady hrazeny během některých čtení s našimi partnery organizátorem, ať už v Praze nebo v jakémkoliv jiném městě. Toto však není garantováno.

Jsem způsobilý/lá k aplikaci, mohu žádat?

-Ano, pokud splňujete kritéria pro aplikaci zmíněná výše.

česky | English