skok na hlavní menu | menu sekce Aktuality


Úvod › Aktuality › Praha město literatury v letech 2009–2010

Aktuality

foto

Další články

Richard Fidler napsal knihu o Praze!

Richard Fidler, australský spisovatel a rozhlasový komentátor, se…

Číst dál » | 23.9.2020

Děti, čtete? 2020

Ve čtvrtek 10. září probíhá zahájení největšího literárně-dramatického…

Číst dál » | 10.9.2020

Vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), který od roku…

Číst dál » | 9.9.2020

Desátý ročník Knihexu startuje v září!

Všichni malí nakladatelé aneb Knihy nad Vltavou se tento rok představí…

Číst dál » | 2.9.2020

Praha město literatury v letech 2009–2010

Základní myšlenka projektu Praha město literatury, tedy kandidatury Prahy na titul UNESCO kreativní město literatury, vznikla na jaře roku 2009

Konference Praha – Kreativní město literatury

Na úplném začátku projektu stála minikoference Praha – Kreativní město literatury, která proběhla 15. 5. 2009. Konference se konala z iniciativy a v prostorách Českých center a navazovala na úspěšný projekt Noc literatury, který organizují Česká centra již od roku 2007 na různých místech Prahy s cílem zapojení Prahy a České republiky do dialogu a aktivit pořádaných v rámci Evropské unie.

Účastníci konference získali informace a poučení také od zahraničních kolegů, kteří organizují literární život v evropských městech a již získali prestižní a čestný titul kreativní město literatury UNESCO.
Mezi účastníky se objevila například Ali Bowdenová, ředitelka Edinburgh UNESCO – City of Literatury Trust. Právě Edinburgh se stal v roce 2004 prvním nositelem čestného titulu kreativní město literatury UNESCO a zároveň prvním městem v síti kreativních měst UNESCO.

Jmenování koordinátora

Následně byla z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center zahájena přípravná fáze projektu. Jednou z nejdůležitějších událostí bylo pověření Městské knihovny v Praze, respektive jejího ředitele RNDr. Tomáše Řeháka, úkolem koordinovat činnost v přípravné etapě projektu po stránce organizační, obsahové a ekonomické, které bylo schváleno 16. 3. 2010 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 300.

Aktivity v přípravné fázi

V rámci přípravné fáze byl realizován Průzkum veřejného mínění a průzkum Četba a čtenáři v Praze 2010, jehož se zúčastnilo 600 respondentů z Městské knihovny v Praze. Vyhotovení průzkumu provedla společnost Sociores.

česky | English