skok na hlavní menu | menu sekce Aktuality


Úvod › Aktuality › Výstava Národní knihovny připomene nejlepší muzejní publikace

Aktuality

foto

Další články

Čtení dětem 2021

Městská knihovna v Praze a Moravská zemská knihovna společně loni…

Číst dál » | 29.4.2021

Praha vydala e-knihu další Expedice poezie ke Světovému dni knihy

Partnerství Prahy s německým Heidelbergem dalo vzniknout zajímavému…

Číst dál » | 22.4.2021

Svět knihy 2021

Konání letošního pražského Světa knihy se posune. Mezinárodní knižní…

Číst dál » | 22.4.2021

Cena Jiřího Ortena 2021 vyhlásila nominace

Na Cenu Jiřího Ortena 2021 byla nominována básnická sbírka Betonová…

Číst dál » | 21.4.2021

Výstava Národní knihovny připomene nejlepší muzejní publikace

Vzpomínku na uplynulé i probíhající české kulturní počiny a projekty vyvolá aktuální expozice nazvaná Muzejní publikace roku. Až do úterý 20. srpna si budou návštěvníci moci ve Výstavní chodbě Národní knihovny ČR prohlédnout 42 svazků, které zvítězily v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, i všechny přihlášené tituly loňského ročníku.

Ministerstvo kultury ČR spolu s Asociací muzeí a galerií ČR vyhlašuje už od roku 2002 Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Cílem klání je upozornit na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování, využívání a ochraně kulturního dědictví a na výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěží se ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní počin roku a Muzejní publikace roku. Do poslední jmenované kategorie může být přihlášena jakákoli původní publikace určená pro veřejnost, vydaná papírově či na elektronickém médiu v daném soutěžním roce, která tematicky čerpá ze sbírky muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea. Za 11 let trvání soutěže bylo do kategorie Muzejní publikace roku přihlášeno celkem 296 knih, z nichž bylo 42 oceněno. O pořadí přihlášených titulů rozhoduje sedmičlenná odborná porota. „Porotci hodnotí volbu tématu publikace, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje, její přitažlivost pro čtenáře, kterým je určena, míru a způsob využití sbírkových předmětů, míru původní vědeckovýzkumné činnosti muzea, úroveň grafického zpracování a dostupnost publikace. Součet bodového ohodnocení rozhodne o laureátu Ceny Gloria musaealis a dále o umístění na II. a III. místě,“ vysvětluje mechanismus výběru Jana Jebavá, tajemnice Gloria musaealis a redaktorka Věstníku AMG.

Výstava ukáže publikace zejména s ohledem na jejich vizuální stránku. „Výsledná podoba je obvykle to první, co přitáhne pohled, čím publikace zaujme a upoutá; často rozhoduje o tom, jestli vůbec knihu otevřeme. I když grafické zpracování není tím nejdůležitějším kritériem pro hodnocení publikací v soutěži, velká většina vystavených knih je v tomto ohledu nadstandardní. Při pohledu na vystavené knihy můžeme říci, že v průběhu posledních 10 let důraz kladený na tuto stránku výrazně narostl,“ uvádí Jana Jebavá. A dodává: „Návštěvníci by si však měli uvědomit, že oceněné publikace jsou často výsledkem mnohaletého bádání v archivech a depozitářích a přináší nový či vůbec první pohled na zpracovávanou problematiku. Knižní médium umožňuje alespoň v reprodukcích prezentovat veřejnosti i sbírkové předměty, které z různých důvodů nemohou být vystaveny v expozicích, a které by jinak zůstaly skryty a nepovšimnuty.“ Za pozornost stojí třeba osobní tipy tajemnice soutěže, publikace 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze či Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. První z nich přináší vedle mozaiky textů od historiků umění, architektury, literatury či divadla, obecných historiků a filosofů, které z různých pohledů reflektují rok 1912 v české kultuře, také kalendárium: ve čtyřech oddílech členěných podle ročních období jsou předloženy reprodukce fotografií z obrazového týdeníku Český svět, spolu s původními popisky, které tak čtenáři poskytují nebývale živý a bezprostřední vhled do daného období. Druhá kniha je zásadním přínosem k poznání historie knihtisku a knižní kultury u nás v období od 15. do 19. století. „Mapuje produkci tisků v hebrejském jazyce, vydávaných židovskými i nežidovskými tiskárnami, a zaplňuje tak dosavadní bílé místo na tomto poli. Texty několika předních badatelů v oboru doplňují kvalitní barevné reprodukce samotných tisků, shromážděné z knihoven a archivů po celém světě, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé,“ upozorňuje Jana Jebavá. Budou-li mít návštěvníci chuť vystavené tituly prozkoumat více do hloubky, mohou si většinu z nich důkladněji prohlédnout ve Všeobecné studovně, kde budou k tomuto účelu připraveny, nebo si je pořídit v běžné distribuční síti či přímo v muzejních institucích, které je vydaly.

Výstavu Muzejní publikace roku aneb Jak šel čas v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, kterou Národní knihovna ČR připravila společně s Asociací muzeí a galerií ČR, je možné navštívit do 20. 8. 2013 na Výstavní chodbě v přízemí Národní knihovny ČR každý všední den od 9.00 do 19.00 s výjimkou státních svátků 5. – 6. 7. a letní uzavírky 22. 7. – 4. 8. Vstupné pro uživatele a držitele průkazu Národní knihovny ČR je zdarma, pro ostatní návštěvníky 5 Kč. Více na www.nkp.cz

© Irena Maňáková

česky | English