skok na hlavní menu | menu sekce Aktuality


Úvod › Aktuality › Za právo na elektronické čtení

Aktuality

foto

Další články

Čtení dětem 2021

Městská knihovna v Praze a Moravská zemská knihovna společně loni…

Číst dál » | 29.4.2021

Praha vydala e-knihu další Expedice poezie ke Světovému dni knihy

Partnerství Prahy s německým Heidelbergem dalo vzniknout zajímavému…

Číst dál » | 22.4.2021

Svět knihy 2021

Konání letošního pražského Světa knihy se posune. Mezinárodní knižní…

Číst dál » | 22.4.2021

Cena Jiřího Ortena 2021 vyhlásila nominace

Na Cenu Jiřího Ortena 2021 byla nominována básnická sbírka Betonová…

Číst dál » | 21.4.2021

Za právo na elektronické čtení

Dejte uživatelům knihoven právo na e-čtení – přijměte zákon o půjčování e-knih v knihovnách!

Právě v době, kdy by technický pokrok měl rozšiřovat přístup k bohatství lidského vědění, knihovnám je zabráněno kupovat či půjčovat e-knihy. To podkopává jejich schopnost poskytovat takřka 100 miliónům uživatelů v Evropě volný přístup k lidskému vědění. Nastoluje to rovněž otázky o demokracii, studiu, výzkumu a aktivního zapojení všech občanů ve společnosti znalostí.

Proto 65 tisíc knihoven a jejich 100 milionů uživatelů vyzývají EU, aby přijala jasné autorské právo, jež umožní také v 21. století knihovnám plnit jejich poslání poskytovat všem občanům EU přístup k bohatství lidského vědění, ať již přímo v knihovně, nebo mimo ni, on-line.

Konkrétně chceme:

  • poskytovat našim knihovním uživatelům nejnovější e-knihy stejně, jako to děláme s tištěnými knihami
  • kupovat e-knihy za spravedlivé ceny a za přiměřených podmínek

Evropští občané mají právo na e-čtení!

Digitální věk je výzva a příležitost pro dnešní společnost. Na webu jsou k dosažení nové a inovativní způsoby poskytování, tvorby a šíření obsahu, nové způsoby jak vytvářet hodnotu a založit vzdělanou evropskou společnost znalostí, která je nezbytnou podmínkou pro konkurenceschopnost a prosperitu.

Knihovny zaručují volný přístup k obsahu, informacím a kulturním hodnotám pro všechny evropské občany. Avšak v digitálním prostředí současný právní rámec knihovnám brání poskytovat tyto základní služby naší společnosti, zvláště pokud jde o poskytování e-knih.

Evropští občané mají právo na e-čtení! To by mělo platit také v knihovnách. Proto by také knihovny měly mít možnost legálně zpřístupňovat svým uživatelům všechny e-knihy, jež se na trhu nabízejí. Posláním EBLIDA je společně s jejími početnými členy rozšiřovat povědomí o překážkách, jimž knihovny čelí v digitálním prostředí. Cílem naší kampaně „Právo na e-čtení“ je zvyšovat informovanost politiků, knihovníků a široké veřejnosti a tak nám umožnit, abychom společně naplnili náš cíl: zpřístupnit e-knihy knihovnami v celé Evropě.

Co chceme!

  • Chceme poskytovat klientům našich knihoven nejnovější e-knihy jako doposud knihy tištěné! Ale někteří nakladatelé nám v tom brání tím, že odmítají knihovnám poskytnout potřebné licence k zapůjčení e-knih. Průzkumy ukazují, že knihovny nemohou získat 50% či více bestsellerů e-knih.
  • Chceme kupovat e-knihy za spravedlivé ceny a za přiměřených podmínek! Ale mnozí nakladatelé prodávají e-knihy za vysoké ceny, nebo vůbec ne. V důsledku toho nejsme schopni poskytovat našim klientům náležité služby.
  • Chceme, aby autoři obdrželi spravedlivou odměnu za půjčování e-knihy, jako dostávají za knihy tištěné, tím, že se rozšíří právo veřejného půjčování tak, aby zahrnovalo půjčování e-knih veřejnými knihovnami! V současnosti autoři nedostávají za půjčování e-knih knihovnami ve většině členských států žádnou odměnu.
  • Chceme, aby všichni občané – nejen ti, kteří si to mohou dovolit – mohli využívat volný přístup k e-knihám ve veřejných knihovnách! Podle platného autorského práva mohou nakladatelé odmítnout dodat e-knihy knihovnám.
  • Proto chceme jasné autorské právo, které umožní knihovnám pokračovat v jejich poslání i ve 21. století tím, že budou všem občanům EU zpřístupňovat bohatství lidských znalostí a tvořivosti, ať již v knihovně, na přenosném zařízení nebo on-line.

Více zde.

Petici podepisujte zde.

česky | English